Truckparking Moerdijk Fase 1 en fase 2
Home » Truckparking Moerdijk Fase 1 en fase 2

Inleiding

Het vrachtwagenparkeerterrein bij wegrestaurant Kanters in Moerdijk wordt al geruime jaren door passanten/vrachtwagenchauffeurs gebruikt. De vrachtwagenchauffeurs komen in het restaurant om te eten, ontspannen en maken gebruik van de aanwezige voorzieningen zoals douches en toiletten.

Begin 2024 is Truckparking Network Netherlands B.V. eigenaar geworden van de gronden en opstallen (zie figuur 1). Deze BV is onderdeel van de Padrosa groep (www.padrosa.com).Padrosa is een truckparkingexploitant met verschillende truckparkings door geheel Europa.

Padrosa faciliteert voorzieningen en faciliteiten om vrachtwagenchauffeurs tijdens rusttijden optimaal te bedienen wat betreft eten, ontspanning en sanitaire behoeften binnen een met hekwerken afgezette en beveiligde truckparking

Figuur 1 gronden ten behoeve van de truckparking

Om een veilige situatie voor vrachtwagenchauffeurs te kunnen realiseren is het wenselijk om een hek met toegangscontrole en verbetering van de verlichting op het huidige parkeerterrein te plaatsen om ladingdiefstal te voorkomen en overzichtelijke situatie te creëren. Dit is vooralsnog een tijdelijke situatie en noemen wij fase 1.

Parallel aan fase 1 wordt er gewerkt aan het wijzigen van het omgevingsplan (of gelijkwaardige variant) voor het gehele plangebied om gewenste voorzieningen en faciliteiten met horeca en een grootschalige beveiligde truckparking te realiseren. Dit noemen wij fase 2.

Hieronder lichten wij het plangebied en plannen voor fase 1 en fase 2 nader toe.

Locatie en plangebied

De locatie  is gelegen in de gemeente Moerdijk, in de provincie Noord-Brabant. Op onderstaande afbeelding is het gehele plangebied weergeven in twee verschillende kleuren.

Blauw =                          plangebied fase 1

Blauw en geel =              plangebied fase 2

Figuur 2 Plangebied fase 1 en fase 2

Fase 1

In fase 1 is het concept gericht op eten en ontspannen bij restaurant Kanters en veilig overnachten op de parkeerplaats. Het uitgangspunt is om vrachtwagenchauffeurs die komen eten bij restaurant Kanters en van de voorzieningen en faciliteiten gebruik maken, zoals douches en toiletten meer veiligheid en comfort te bieden.

Dit willen we realiseren door middel van de vrachtwagenparkeerplaats te beveiligen met een hek en toegangscontrole, inclusief controle post waar het beveiligingspersoneel is gehuisvest. Ook zal er extra verlichting en sanitair worden toegevoegd. Op onderstaande afbeelding is de inrichtingsschets voor fase 1 weergeven.

Figuur 3 Inrichtingsschets fase 1

Ruimtelijke procedure

Voor het juridisch mogelijk maken van deze aanpassingen zal er een BOPA (Buitenplanse omgevingsplanactiviteit)  aanvraag doorlopen worden.

Planning

De beoogde planning voor fase 1 is als volgt:

Voorbereidingen BOPA  procedure                                                   juni 2024

BOPA procedure                                                                            Juli - september 2024

Uitvoering werkzaamheden                                                            oktober / november  2024

Start exploitatie truckparking                                                         november 2024

Doorkijk fase 2

Voor fase 2 willen we u alvast een doorkijk geven naar de opzet van de plannen. De beoogde truckparking zal in fase 2 worden uitgebreid met de gronden gelegen achter en naast het hotel. Zie onderstaande concept inrichtingsschets. Dit is een eerste opzet, waar nog mutaties in plaats kunnen vinden.

Er wordt uitgegaan van ca. 300 vrachtwagenparkeerplaatsen. Meerdere opties qua inrichting worden bekeken.

Beoogde voorzieningen en faciliteiten ten dienste van de truckparking zijn als volgt; 

  • Shop voor chauffeurs
  • Chauffeursrestaurant
  • Kantoorruimte
  • Sanitaire voorzieningen en wasruimte
  • Vrachtwagenweegbrug
  • Controlekamer beveiligingspersoneel

Overige voorzieningen en faciliteiten waarvoor wordt onderzocht of dit ook tot de mogelijkheden behoort:

  •     Brandstofpunt/laadpunt voor vrachtwagens
  • Wasstraat voor vrachtwagens 

Verschillende inrichtingsmodellen fase 2

Figuur 4 optie 1 Inrichtingsschets fase 2

Figuur 5 optie 2 Inrichtingsschets fase 2

Figuur 6 optie 3 Inrichtingsschets fase 2

Huisvestingsarbeidsmigranten

Er wordt thans nog onderzocht of er binnen het plangebied ruimte beschikbaar is voor huisvesting van arbeidsmigranten waarnaar de vraag groot is de nabije omgeving en de toekomstige warehouses welke momenteel in aanbouw zijn.

Procedure

Voor fase 2 zal in samenspraak met de gemeente Moerdijk afgestemd worden welke procedure doorlopen dient te worden. Er zal voor fase 2, zodra de plannen concreter zijn nog een volgend inloopmoment plaats gaan vinden.

Planning

De plannen voor fase 2 zijn nog niet concreet. Onderstaand beschrijven we een globale streefplanning.

Voorbereidingen ruimtelijke procedure                                            Q3-Q4 2024              

Benodigde onderzoeken uitvoeren                                                  Q3-Q4 2024

Ruimtelijke procedure                                                                   Q1-Q2 2025

Bouwrijpmaak werkzaamheden (voorbelasting gronden)                   Q1 2025 – Q4 2025

Bouw/aanlegwerkzaamheden                                                         Q4 2025 – Q1 2026

Start exploitatie truckparking fase 2                                               Q2 2026                                   

      

Veel gestelde vragen

Wat wordt er met mijn persoonsgegevens gedaan?

Uw persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt om met u in contact te komen en te communiceren betreffende de beoogde ontwikkeling waarop u heeft gereageerd. Uw persoonsgegevens zijn alleen voor intern gebruik en worden niet gedeeld.

Wanneer kan ik een reactie verwachten?

Binnen drie weken na de sluitingsdatum van de reactieperiode ontvangt u een reactie op uw vraag en/of opmerking(en). Dit kan door middel van een collectieve reactie op de website of persoonlijk per e-mail of telefoon.

Wat wordt er met mijn vraag of opmerking gedaan?

Uw reactie en/of opmerking(en) worden zorgvuldig bekeken en meegenomen in het ontwikkelproces. U zult binnen drie weken na de sluitingsdatum van de reactieperiode een reactie ontvangen.

Hoe kan ik met jullie in contact komen?

U kunt via het reactieformulier met ons in contact komen. U kunt het gewenste contact daar aangeven.

Wie is de initiatiefnemer van deze website?

Lx Real Estate is de initiatiefnemer van de website en ondersteunt diverse projectontwikkelaars en bouwbedrijven in ontwikkelprocessen.