't Haags hofje Breda
Home » 't Haags hofje Breda

Op de locatie aan de Haagweg 316-322 te Breda is SoMa Vastgoed BV voornemens een woningbouwontwikkeling te realiseren. Hiertoe heeft SoMa in 2021 een initiatief plan ingediend bij de gemeente waarop positief is gereageerd. In de huidige situatie is er thans nog een interieurbouwbedrijf op de locatie gevestigd. Daar de locatie niet voorziet in verdere uitbreidingsmogelijkheden is er gekozen om het bedrijf te verplaatsen naar een andere locatie waar uitbreiding wel mogelijk is. De beoogde ontwikkeling gaat uit van 13 grondgebonden woningen met parkeervoorziening. Het bestaande kantoorpand krijgt een reguliere woonbestemming.

Het plan

Het project “’t Haags hofje” wordt ingericht met twee vrijstaande woningen langs de Haagweg. De westelijk gelegen woning is thans in gebruik als kantoorpand en zal een reguliere woonbestemming krijgen. Hierachter bevinden zich twaalf rijwoningen in een autovrij woonhof. De rijwoningen zijn verdeeld over twee volumes en worden voorzien van een achterpad. De parkeerplaatsen zijn geclusterd aan de noordkant van de projectlocatie en worden ontsloten via de Tuinzigtlaan. Vanaf de Haagweg zijn de woningen bereikbaar middels een wandel/ fietspad.

3D-beeld vanaf de zuidwestkant
3D-beeld vanaf de noordwestkant

Aan getoonde impressies/beelden kunnen geen rechten worden ontleend.

Ruimtelijke procedure

De beoogde ontwikkeling is niet mogelijk binnen het geldende bestemmingsplan. Om de beoogde ontwikkeling mogelijk te maken zal er een bestemmingsplanwijziging moeten worden doorgevoerd. Hiervoor zijn er in de afgelopen maanden in en rondom het plangebied diverse onderzoeken uitgevoerd in samenspraak met de gemeente. Momenteel ligt het concept ontwerpbestemmingsplan ter inspraak en overleg bij de gemeente.

Planning

De (streef)planning die hierbij in acht wordt genomen, is als volgt:

Q1/Q2 2022

Afstemming omgeving

Optimalisatie ontwerp

Q2/Q3 2022

Publicatie ontwerp bestemmingsplan

Beoordeling zienswijzen en evt. aanpassingen ontwerp

Q3/Q4 2022

Vaststelling bestemmingsplan

Bestemmingsplan onherroepelijk

Bijeenkomsten

jyuju

uujujyu

Stap 1

Omschrijving van stap 1

Stap 2

Omschrijving van stap 2

Stap 3

Omschrijving van stap 3

Veel gestelde vragen

Wat wordt er met mijn persoonsgegevens gedaan?

Uw persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt om met u in contact te komen en te communiceren betreffende de beoogde ontwikkeling waarop u heeft gereageerd. Uw persoonsgegevens zijn alleen voor intern gebruik en worden niet gedeeld.

Wanneer kan ik een reactie verwachten?

Binnen drie weken na de sluitingsdatum van de reactieperiode ontvangt u een reactie op uw vraag en/of opmerking(en). Dit kan door middel van een collectieve reactie op de website of persoonlijk per e-mail of telefoon.

Wat wordt er met mijn vraag of opmerking gedaan?

Uw reactie en/of opmerking(en) worden zorgvuldig bekeken en meegenomen in het ontwikkelproces. U zult binnen drie weken na de sluitingsdatum van de reactieperiode een reactie ontvangen.

Hoe kan ik met jullie in contact komen?

U kunt via het reactieformulier met ons in contact komen. U kunt het gewenste contact daar aangeven.

Wie is de initiatiefnemer van deze website?

Lx Real Estate is de initiatiefnemer van de website en ondersteunt diverse projectontwikkelaars en bouwbedrijven in ontwikkelprocessen.