Streefkerk
Home » Streefkerk

Q & A

Update 23 september 2022

Eind juli is de directe omgeving middels een brief geïnformeerd met de beoogde ontwikkeling te Streefkerk. Naar aanleiding hiervan hebben wij diverse vragen en opmerkingen mogen ontvangen, welke we onderstaand graag beantwoorden.

Ik zie 4 woonlagen, lijkt me erg hoog in deze situatie.

Het ontwerp met 4 bouwlagen is tot stand gekomen in samenspraak met de gemeente en stedenbouwkundige van de gemeente. De hoogte van het gebouw valt binnen de mogelijkheden van het bestemmingsplan welke in februari 2014 is vastgesteld. Echter worden er geen 16 appartementen gebouwd zoals mogelijk volgens het bestemmingsplan, maar zijn er nu 11 appartementen beoogd. Dit om de massa van het gebouw kleinschalig te houden. Om de massa van het complex visueel en fysiek verder te verkleinen bevat de bovenste laag een ‘setback’. Het bebouwd oppervlak is hier kleiner en biedt de appartementen op deze laag een vergroot dakterras.

De woningen aan de dijk passen mooi in het straatbeeld. Waarom worden er maar 4 gebouwd?

Aan de Kerklaan worden 4 2 onder 1 kapwoningen gebouwd. De ruimte is te beperkt om hier meer woningen te situeren.

Worden er genoeg parkeerplaatsen gerealiseerd?

Voor wat betreft het aantal parkeerplaatsen worden de parkeernormen van de gemeente Molenlanden gehanteerd. Aan de hand hiervan is een passend parkeerbalans toegepast binnen het project. De parkeerplaatsen welke thans gesitueerd zijn aan het einde van de Kerkstraat (ter hoogte van de overgang van de Kerkstraat naar de Houthof) zijn meegenomen in deze parkeerbalans en zullen toekomstig teruggebracht worden.

De appartementen zien er erg mooi uit en wij willen hier graag wonen. Zijn de appartementen gasloos?

De appartementen en woningen worden niet op het gas aangesloten maar worden voorzien van warmtepompen en zonnepanelen.

Ik heb altijd begrepen dat er een groenstrook zou komen, deze kan ik nu niet terug vinden. Komt deze er nog wel?

Naast de bebouwing biedt de projectlocatie ruimte voor groen, dit met name ten oosten van de projectlocatie. Voor het appartementencomplex langs is er een waterpartij gesitueerd. Hiervoor zal de bestaande watergang in tact worden gehouden. In de situatietekening is weergegeven op welke locaties er sprake is van bebouwing, verharding, groen of water.

Waarom vindt de start van de bouw pas in 2023 plaats?

Divers gebrek aan capaciteit bij diverse betrokken partijen heeft er onder andere toe geleid dat de bouw van de woningen en nog niet heeft plaatsgevonden. Door de tijd heen is hiernaast ook de marktvraag veranderd, waar de projectinvulling op aangepast is. Aanpassing van de plannen heeft hiermee ook gezorgd voor een langere procedure. Naar de toekomst toe is het streven om te starten met de bouw rond de zomer van 2023. Dit blijft afhankelijk van de vraag en verkoop van de woningen, beschikbaarheid van betaalbare bouwmaterialen en ontwikkelingen rondom ons heen.


Planvoornemen

Op de locatie tussen de Dorpsstraat en de Houthof te Streefkerk is Gebroeders Blokland voornemens een woningbouwontwikkeling te realiseren. De locatie waar voorheen een timmerfabriek was gevestigd biedt ruimte voor de realisatie van de tweede fase van het project. De eerste fase is een aantal jaar geleden al opgeleverd en momenteel resteert de tweede en laatste fase. De beoogde ontwikkeling gaat uit van 4 dijkwoningen en een appartementencomplex met 11 appartementen.

Situatietekening

Het plan

Het project bestaat uit 4 twee-onder-een-kapwoningen aan de Dorpsstraat en een appartementencomplex aan de Houthof. Het appartementencomplex bestaat uit 11 appartementen in diverse types en is in afstemming met de gemeente tot stand gekomen.

De 4 dijkwoningen zijn verdeeld over twee volumes met elk 2 twee-onder-een-kapwoningen. De entree is gesitueerd aan de Dorpsstraat en onderdijks is het perceel/ de tuin via de achterzijde te bereiken. Aan de voorzijde is er gelegenheid om een auto op eigen terrein te parkeren.

Het beoogde appartementencomplex is gesitueerd aan de Houthof en bestaat uit vier bouwlagen met daarin 11 appartementen. Aan de achterzijde van het complex is de entree gesitueerd waarmee via de centrale hal (met lift en trap) de appartementen te bereiken zijn. Tevens zijn op de begane grond de inpandige bergingen gesitueerd. Naast het appartementencomplex zijn de parkeerplaatsen gesitueerd. Aan weerszijden van de projectlocatie is een (wandel)pad gesitueerd ter ontsluiting van en naar de Houthof/Dorpsstraat. Voor het appartementencomplex langs zal de watergang in tact worden gehouden en zal er naast de bestaande (ondergrondse) container nog enkele containers worden toegevoegd.

De dijkwoningen en appartementen worden gasloos en duurzaam gerealiseerd. Zo worden de woningen voorzien van een warmtepomp en zonnepanelen.

3D-beeld vanaf de noordwestkant / noordoostkant
3D-beeld vanaf de westkant
3D-beeld vanaf de zuidkant / westkant
3D-beeld vanaf de zuidoostkant

Aan getoonde impressies/beelden kunnen geen rechten worden ontleend.

Ruimtelijke procedure

De ruimtelijke procedure ten behoeve van het bestemmingsplan is ten tijde van fase 1 afgerond. Voor de tweede fase hoeft hiermee geen bestemmingsplanprocedure meer doorlopen te worden.

Planning

De (streef)planning die hierbij in acht wordt genomen, is als volgt:

Q3 2022

Q4 2022

Q3 2023

Afstemming omgeving + optimalisatie ontwerp

Start verkoop

Start bouw

Veel gestelde vragen

Wat wordt er met mijn persoonsgegevens gedaan?

Uw persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt om met u in contact te komen en te communiceren betreffende de beoogde ontwikkeling waarop u heeft gereageerd. Uw persoonsgegevens zijn alleen voor intern gebruik en worden niet gedeeld.

Wanneer kan ik een reactie verwachten?

Binnen drie weken na de sluitingsdatum van de reactieperiode ontvangt u een reactie op uw vraag en/of opmerking(en). Dit kan door middel van een collectieve reactie op de website of persoonlijk per e-mail of telefoon.

Wat wordt er met mijn vraag of opmerking gedaan?

Uw reactie en/of opmerking(en) worden zorgvuldig bekeken en meegenomen in het ontwikkelproces. U zult binnen drie weken na de sluitingsdatum van de reactieperiode een reactie ontvangen.

Hoe kan ik met jullie in contact komen?

U kunt via het reactieformulier met ons in contact komen. U kunt het gewenste contact daar aangeven.

Wie is de initiatiefnemer van deze website?

Lx Real Estate is de initiatiefnemer van de website en ondersteunt diverse projectontwikkelaars en bouwbedrijven in ontwikkelprocessen.