Informatie Jan Steenlaan 4 Veenendaal
Home ยป Informatie Jan Steenlaan 4 Veenendaal

Jan Steenlaan 4

De locatie Jan Steenlaan 4 te Veenendaal is momenteel bebouwd met een gebouw dat in het verleden dienst deed als schoolgebouw. Het gebouw is niet meer functioneel en voldoet niet aan de huidige duurzaamheidseisen. Initiatiefnemer Real Est8 BV is van plan om op deze locatie een woningbouwontwikkeling te realiseren. Daarover is Real Est8 sinds 2019 in afstemming met de gemeente Veenendaal om te komen tot de gewenste invulling van de locatie op stedenbouwkundig en programmatisch gebied. Gemeente en initiatiefnemer zijn gekomen tot een concept plan dat uit gaat van de realisatie van circa 23 appartementen voor met name 1 persoonshuishoudens.

Het plan

Het beoogde gebouw aan de Jan Steenlaan 4 bestaat uit een appartementenvolume over verschillende bouwlagen. Richting de Frans Halslaan heeft het complex 3 bouwlagen, richting de Jan Steenlaan zijn 4 bouwlagen voorzien en op de hoek van de Jan Steenlaan en Frans Halslaan heeft het complex 5 bouwlagen. De parkeerplaatsen aan de Jan Steenlaan blijven grotendeels behouden. De nieuw te realiseren extra parkeerplaatsen zijn geclusterd aan de noordkant van de project locatie en worden ontsloten middels de Jan Vermeerstraat. Het uitgangspunt is om zoveel als mogelijk bestaande bomen intact te houden en groen rondom het gebouw als erfafscheiding richting de bestaande bebouwing toe te voegen. De appartementen worden gasloos en duurzaam gerealiseerd. De appartementen worden bijvoorbeeld o.a. voorzien van een warmtepomp, zonnepanelen, hoogwaardige isolatie en groene daken t.b.v. opvang en berging van regenwater.

Deze beelden zijn slechts een conceptversie, waaraan geen rechten kunnen worden verleend.

Ruimtelijke procedure

De beoogde ontwikkeling is niet mogelijk binnen het geldende bestemmingsplan. Daarom zal er, om de toekomstige ontwikkeling mogelijk te maken, een bestemmingsplanwijziging moeten worden doorgevoerd. Hiervoor zijn er in de afgelopen maanden in en rondom het plangebied diverse onderzoeken uitgevoerd in samenspraak met de gemeente Veenendaal. Momenteel wordt door gemeente Veenendaal het concept ontwerpbestemmingsplan verder uitgewerkt.

Planning

De (streef)planning die hierbij in acht wordt genomen, is als volgt:

Q1/Q2 2022

Afstemming omgeving

Optimalisatie ontwerp

Q3/Q4 2022

Publicatie ontwerp bestemmingsplan

Beoordeling zienswijzen en evt. aanpassingen ontwerp

Q1 2023

Q2 2023

Vaststelling bestemmingsplan

Bestemmingsplan onherroepelijk

Veel gestelde vragen

Wat wordt er met mijn persoonsgegevens gedaan?

Uw persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt om met u in contact te komen en te communiceren betreffende de beoogde ontwikkeling waarop u heeft gereageerd. Uw persoonsgegevens zijn alleen voor intern gebruik en worden niet gedeeld.

Wanneer kan ik een reactie verwachten?

Binnen drie weken na de sluitingsdatum van de reactieperiode ontvangt u een reactie op uw vraag en/of opmerking(en). Dit kan door middel van een collectieve reactie op de website of persoonlijk per e-mail of telefoon.

Wat wordt er met mijn vraag of opmerking gedaan?

Uw reactie en/of opmerking(en) worden zorgvuldig bekeken en meegenomen in het ontwikkelproces. U zult binnen drie weken na de sluitingsdatum van de reactieperiode een reactie ontvangen.

Hoe kan ik met jullie in contact komen?

U kunt via het reactieformulier met ons in contact komen. U kunt het gewenste contact daar aangeven.

Wie is de initiatiefnemer van deze website?

Lx Real Estate is de initiatiefnemer van de website en ondersteunt diverse projectontwikkelaars en bouwbedrijven in ontwikkelprocessen.