Buitendams 348 - 350
Home » Buitendams 348 - 350

Op de locatie aan de Buitendams 348 – 350 te Hardinxveld-Giessendam is Gebroeders Blokland voornemens een woningbouwontwikkeling te realiseren. Op de locatie zijn momenteel verouderde en leegstaande opstallen gevestigd en een deel van de bodem dient gesaneerd te worden. De beoogde ontwikkeling bestaat uit 24 woningen, gesitueerd aan de dijk en achtergelegen gronden, welke in samenspraak met de gemeente tot stand is gekomen.

Het plan

Het project wordt ingericht met totaal 24 woningen, onderverdeeld in 13 rijwoningen, 4 twee-onder-een-kapwoningen en 7 vrijstaande woningen. In het openbare gebied worden voldoende parkeerplaatsen opgenomen en centraal in het gebied is een waterplas gesitueerd welke enkele watergangen met elkaar verbindt.

In het lint aan de Buitendams komen 7 rijwoningen, opgesplitst in een rij van 3 en een rij van 4 woningen. Het woonhof aan de westzijde van het plangebied kent 4 vrijstaande woningen en 4 twee-onder-een kap woningen. Te midden van het project kent de invulling een rij met 6 woningen gelegen aan het water. Het plan bevat in het noordelijke deel nog 3 vrijstaande woningen. Parkeren vindt plaats op zowel eigen terrein als in de openbare ruimte. In de openbare ruimte zijn deze te midden van het plangebied en aan de dijk gesitueerd.

De ontsluiting voor autoverkeer vindt plaats via de Patrijs aan de noordzijde. Voor wandel- en fietsverkeer is er ook een directe aansluiting met de Buitendams. Deze aansluiting kan tevens worden benut door de brandweer.

In onderstaande impressies is de situering verbeeld. De bruine volumes zijn hierin de beoogde woonvolumes.

3D-beeld vanaf de zuidwestkant
3D-beeld vanaf de noordoostkant

Aan getoonde impressies/beelden kunnen geen rechten worden ontleend.

Ruimtelijke procedure

De beoogde ontwikkeling is niet mogelijk binnen het geldende bestemmingsplan. Om de beoogde ontwikkeling mogelijk te maken zal er een bestemmingsplanwijziging worden doorgevoerd. Hiervoor zijn er diverse onderzoeken in het plangebied uitgevoerd.

Planning

De (streef)planning die hierbij in acht wordt genomen, is als volgt:

Q4 2022

Publicatie ontwerp bestemmingsplan

Q1 2023

Beoordeling zienswijzen en evt. aanpassen ontwerp

Vaststelling bestemmingsplan

Q2 2023

Bestemmingsplan onherroepelijk

Om te komen tot een invulling waarbij zoveel als mogelijk rekening is gehouden met de wensen/ bedenkingen vanuit de omgeving heeft u de mogelijkheid om te reageren op deze situering. Dit kan door onderstaand formulier in te vullen.

Veel gestelde vragen

Wat wordt er met mijn persoonsgegevens gedaan?

Uw persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt om met u in contact te komen en te communiceren betreffende de beoogde ontwikkeling waarop u heeft gereageerd. Uw persoonsgegevens zijn alleen voor intern gebruik en worden niet gedeeld.

Wanneer kan ik een reactie verwachten?

Binnen drie weken na de sluitingsdatum van de reactieperiode ontvangt u een reactie op uw vraag en/of opmerking(en). Dit kan door middel van een collectieve reactie op de website of persoonlijk per e-mail of telefoon.

Wat wordt er met mijn vraag of opmerking gedaan?

Uw reactie en/of opmerking(en) worden zorgvuldig bekeken en meegenomen in het ontwikkelproces. U zult binnen drie weken na de sluitingsdatum van de reactieperiode een reactie ontvangen.

Hoe kan ik met jullie in contact komen?

U kunt via het reactieformulier met ons in contact komen. U kunt het gewenste contact daar aangeven.

Wie is de initiatiefnemer van deze website?

Lx Real Estate is de initiatiefnemer van de website en ondersteunt diverse projectontwikkelaars en bouwbedrijven in ontwikkelprocessen.